blog

Palestijnse gebieden

Palestijnse gebieden

De Palestijnse gebieden zijn gebieden die worden bewoond door de Palestijnse bevolking. Deze gebieden worden ook wel de “Palestijnse territoria” genoemd. De Palestijnse gebieden bestaan uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. De Palestijnen willen hun eigen staat op deze gebieden, met hun hoofdstad Jeruzalem. Ze willen vrij en onafhankelijk kunnen leven. De Palestijnen zijn bereid om vrede te sluiten met Israël, maar alleen op basis van gelijke rechten voor iedereen.

De Palestijnse bevolking

De Palestijnse bevolking is een etnische en religieuze minderheid in Israël. De Palestijnen zijn afkomstig uit de Arabische wereld en zijn overwegend moslim. De Palestijnse bevolking kampt met discriminatie en uitbuiting door de Israëlische overheid. Palestijnen hebben minder rechten dan Israëli’s en leven vaak in armoede. De Palestijnen willen hun eigen onafhankelijke staat, genaamd “Palestina”. De Palestijnen verzetten zich tegen de Israëlische bezetting van hun gebieden en vechten voor hun vrijheid en onafhankelijkheid.

Palestijnse gebieden

De Westelijke Jordaanoever

De Westelijke Jordaanoever is een deelgebied van de Palestijnse gebieden, dat wordt begrensd door Israël in het westen en door de Jordaanrivier en de Dode Zee in het oosten, en het wordt bewoond door een overgrote meerderheid van Palestijnse bewoners. Het gebied is ongeveer 5,6 miljoen dunbevolkt en beslaat ongeveer 5% van het totale Westbankgebied. Het is de thuisbasis van ongeveer 2,7 miljoen Palestijnen.

Steden en gebieden in de Westelijke Jordaanoever

De Westelijke Jordaanoever is een landmassa van 5.860 km² dat zich uitstrekt over de westelijke oever van de rivier de Jordaan. Het gebied wordt momenteel bezet door Israël. Er is een continue strijd tussen Israël en de Palestijnen.

De hoofdstad van de Westelijke Jordaanoever is Ramallah, terwijl de grootste stad Nablus is. Andere belangrijke steden zijn Jenin, Jericho en Hebron. Het gebied wordt bestuurd door de Palestijnse Autoriteit.

Palestijnse gebieden
Palestijnse gebieden

Kijk Fauda op Netflix. Fauda betekent chaos in het Arabisch. Een aanslepende film over het leven van joden en arabieren in het gebied rond Jenin. Meeslepend en een van de beste series die ik in de afgelopen 10 jaar heb gezien.

Ga kijken en begrijpen:

https://www.netflix.com/nl/

 

 

De geschiedenis van de Westelijke Jordaanoever

De Westelijke Jordaanoever is een gebied in het Midden-Oosten dat wordt bewoond door Arabische Palestijnen. Het gebied werd in de jaren 20 van de vorige eeuw bezet door het Verenigd Koninkrijk en na de Tweede Wereldoorlog werd het een onderdeel van het mandaatgebied van Palestina. In 1948 werd het grootste deel van het gebied bezet door Israël tijdens de Arabisch-Israëlische Oorlog en sindsdien is het gebied de thuisbasis van vele Palestijnse vluchtelingen. Na de Zesdaagse Oorlog in 1967 werd de Westelijke Jordaanoever, inclusief de Gazastrook, bezet door Israël.

Sindsdien zijn er tal van pogingen geweest om het gebied te hervormen en er een onafhankelijke Palestijnse staat van te maken, maar tot op heden zonder succes. De hoofdoorzaak hiervan is het gebrek aan een politiek akkoord tussen Israël en de Palestijnen.

Een complexe situatie

De situatie op de Westelijke Jordaanoever is zeer complex en er zijn vele belangen in het gebied betrokken. Het is dus moeilijk om een definitieve oplossing te vinden. In de tussentijd blijven de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever onder de Israëlische bezetting lijden.

Bezienswaardigheden en activiteiten in de Westelijke Jordaanoever

De Westelijke Jordaanoever van Palestina is een uniek en prachtig gebied met vele bezienswaardigheden. De Al-Aqsa Mosque, de Dome of the Rock en de Church of the Nativity zijn slechts enkele van de vele bezienswaardigheden. Palestina heeft ook een rijke flora en fauna, met inbegrip van de Westelijke Moerasgeit, die uniek is voor het gebied. De Westelijke Moerasgeit is een unieke diersoort die alleen in dit gebied voorkomt.

Palestijnse gebieden

De Gazastrook

De Gazastrook is een strook land dat is omgeven door de Middellandse Zee, Egypte en Israël. Het is ongeveer 360 vierkante kilometer groot en heeft een bevolking van meer dan 2 miljoen mensen. Inwoners van de Gazastrook zijn voornamelijk Palestijnen die Moslim zijn, hoewel er ook een kleine christelijke minderheid is.

Een religieuze en historische betekenis

De Gazastrook is een gebied van groot belang voor zowel Palestijnen als Israëliërs vanwege zijn religieuze en historische betekenis. Er zijn veel heilige plekken voor zowel joden als christenen in de Gazastrook, waaronder de Al-Aqsa moskee en de Tempelberg. De Gazastrook was ook de thuisbasis van het koninkrijk van Juda en de tweede tempel voordat de Romeinen het in 70 na Christus innamen.

De geschiedenis van De Gazastrook

De Palestijnen hebben een sterke emotionele band met de Gazastrook vanwege het belang ervan in hun geschiedenis en cultuur. Veel Palestijnen zijn naar de Gazastrook geëmigreerd na de Tweede Wereldoorlog, toen het gebied onder Britse controle was. In 1948, toen de staat Israël werd opgericht, werden veel Palestijnen gedwongen om te vluchten uit hun thuisland naar de Gazastrook of andere nabijgelegen gebieden.

Palestijnse gebieden

Militaire conflicten in de Gazastrook

De Palestijnen die in de Gazastrook wonen, lijden onder de bezetting door Israël. Ze hebben een beperkte toegang tot water, elektriciteit en andere voorzieningen, en veel mensen zijn er werkloos. Ook zijn er regelmatig militaire aanvallen vanuit Israël, waarbij Palestijnen gewond raken of gedood worden. De Gazastrook is een bron van veel problemen, vanwege de bezetting door Israël en de daarmee gepaard gaande problemen.

De problemen in de Gazastrook zijn vooral te wijten aan de bezetting door Israël. De bezetting van de Gazastrook door Israël is illegaal volgens het internationale recht, maar Israël weigert om het gebied te verlaten. Dit leidt tot allerlei problemen, zoals geweld en onveiligheid, mensenrechtenschendingen, ontberingen door de bloedige bezetting en een blokkade van het gebied door Israël en Egypte. De inwoners van de Gazastrook lijden onder deze problemen en veel mensen proberen er te vluchten.

Hulpverleners in de Gazastrook

Gelukkig zijn er ook hulpverleners die proberen om de problemen in de Gazastrook aan te pakken. Er zijn hulpverleners die zich inzetten voor vrede, er zijn hulpverleners die de inwoners van de Gazastrook helpen met hun dagelijkse problemen en er zijn hulpverleners die zich inzetten voor de mensenrechten in de Gazastrook. Dit zijn allemaal mensen die proberen om de problemen in de Gazastrook aan te pakken en er iets aan te doen.

Onveiligheid en onrust

De Gazastrook is een gebied in het Midden-Oosten dat veel problemen kent. Er is een groot gevoel van onveiligheid en onrust, en er zijn veel mensen die lijden onder de problemen in de Gazastrook.

Jeruzalem

Jeruzalem is een van de oudste steden ter wereld en wordt beschouwd als heilig door de drie monotheïstische godsdiensten: het jodendom, het christendom en de islam. Gelegen in het hart van het historische Midden-Oosten, was de stad het toneel van vele belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis.

Jeruzalem is de hoofdstad van Israël en het administratieve centrum van het Jeruzalemdistrict. Het is een van de drie grootstedelijke gebieden van Israël, samen met Tel Aviv en Haifa. Het is ook de zetel van het Palestijnse bestuur van de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever, hoewel deze organisaties geen internationale erkenning hebben.

Palestijnse gebieden

De geschiedenis van Jeruzalem

De geschiedenis van Jeruzalem gaat meer dan 3000 jaar terug tot de tijd van de Koning David, die de stad in 1043 voor Christus tot zijn hoofdstad maakte. Sindsdien is de stad verschillende keren verwoest, veroverd en herbouwd door verschillende beschavingen, waaronder de Joden, de Romeinen, de Arabieren, de Kruisvaarders, de Ottomanen en de Britten. Vandaag de dag is Jeruzalem een levendige, multiculturele stad met een rijke religieuze en historische erfenis.

De oorspronkelijke bewoners van Jeruzalem waren de Jebusieten, die de stad veroverden van de oude Kanaänieten. De stad werd vervolgens bezet door verschillende groepen, waaronder de Filistijnen, de Assyriërs, de Babylonische Nebukadnezar II, de Perzen en de Grieken. In 63 voor Christus werd de stad veroverd door de Romeinen, die er een provincie van maakten.

Na de val van het Romeinse Rijk werd Jeruzalem veroverd door de Arabieren, die de stad in 638 na Christus innamen. In 1099 werd de stad bezet door de Kruisvaarders, die er een kortstondig koninkrijk stichtten. In 1187 werd de stad terugveroverd door de Arabische sultan Saladin. In 1517 werd Jeruzalem veroverd door de Ottomanen, die de stad tot 1917 bezetten. In 1917 werd Jeruzalem door het Britse leger veroverd en in 1948 werd de stad door de nieuwgevormde staat Israël ingenomen en is sindsdien een belangrijke religieuze en culturele plek voor Joden, Christenen en Moslims. Jeruzalem biedt bezoekers een unieke kans om de verschillende culturen en religies van de stad te ervaren.

Bezienswaardigheden in de Palestijnse gebieden

De Palestijnse gebieden zijn een unieke plek met een rijke geschiedenis, cultuur en religie. Er zijn vele bezienswaardigheden die je er moet bezoeken wanneer je in de Palestijnse gebieden bent.

De Al-Aqsa Mosque

De Al-Aqsa Mosque is een van de belangrijkste religieuze sites in de islamitische wereld. Het is gelegen in de Stad van de Heilige in Jerusalem, en is de derde belangrijkste moskee in de islam. De El-Aqsa Mosque is ook een belangrijke historische site, want het is hier dat de Eerste en Tweede Kruistochten zijn begonnen. Dit is een van de belangrijkste heiligdommen voor de islamitische wereld en herbergt vele mooie en unieke kenmerken, zoals de gouden kubus op de hoofdingang en de mooie binnenplaats met fonteinen.

De Church of the Nativity

De Church of the Nativity is een van de oudste kerken ter wereld. Het is gelegen in Bethlehem en is een van de belangrijkste christelijke pelgrimsplaatsen. De kerk is gebouwd op de plek waar Jezus geboren is.

De Dome of the Rock

De Dome of the Rock is een islamitische heilige plaats in Jeruzalem. Het is een van de meest herkenbare symbolen van de islam en staat op de plek waar de Eerste en Tweede Tempel van Salomon gestaan ​​hebben.

Palestijnse gebieden

De Muqata’a

De Muqata’a is het hoofdkwartier van de Palestijnse Autoriteit in Ramallah. Het is een belangrijk politiek en administratief centrum van het land. De Muqata’a is ook de plek waar de overblijfselen van Yasser Arafat zijn bijgezet.

De stad Hebron

Een andere bezienswaardigheid in de Palestijnse gebieden is de stad Hebron, die bekendstaat om zijn oude markt en de prachtige ibad Mosque. Hebron is een stad met een rijke en turbulente historie en is momenteel een van de belangrijkste religieuze centra voor zowel joden als moslims.

De Old City of Jerusalem

De Old City of Jerusalem is een van de oudste delen van de stad. Het is een UNESCO-Werelderfgoed en herbergt vele historische en religieuze bezienswaardigheden, zoals de Al-Aqsa Mosque, de Dome of the Rock en de Church of the Holy Sepulchre. In de Oude Stad van Jerusalem ligt de Church of the Holy Sepulchre, een van de belangrijkste christelijke pelgrimsplaatsen ter wereld. De kerk staat op de plaats waar, volgens de christelijke overlevering, Jezus Christus is begraven na zijn kruisiging. In de kerk is onder andere het Heilige Graf te vinden, waar jaarlijks duizenden christenen naartoe komen om het te bekijken en te eren.

De Palestijnse gebieden bezitten veel mooie en interessante bezienswaardigheden, zowel van historische als religieuze aard. Ze zijn rijk aan mooie en interessante musea, zoals het Bethlehem Bible Museum en het Hebron Museum. Bezoekers kunnen hier kennis maken met de rijke culturele en de religieuze geschiedenis van de Palestijnse gebieden en genieten van de prachtige kunstwerken en archeologische vondsten.

Met dank aan Sofie de Valck

Andere berichten