blog

Klaagmuur in Jeruzalem

klaagmuur

Israël, Joden, Jeruzalem en de Klaagmuur in Jeruzalem. Het zijn vier elementen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Biddende Joden voor de Klaagmuur zijn een wereldwijd bekend beeld. En het bekijken van deze muur is dan ook niet voor niets een redelijk vast onderdeel voor iedere toerist die Jeruzalem bezoekt. De Klaagmuur in Jeruzalem is dan ook niet zomaar een stuk muur. Een berg op elkaar gestapelde stenen. Nee, de Klaagmuur is één brok Joodse historie, met nog altijd een enorme impact op het dagelijks leven van de Joden. De Klaagmuur staat voor hen voor een groot deel van hun in de Tenach (Oude Testament) beschreven geschiedenis.

Tempel van Salomo

Het Joodse volk is in de oudheid gevlucht voor hun slavernij in Egypte. Tijdens de jaren dat ze door de Sinaï woestijn trokken hadden ze een ‘tempel’ van tentdoek, de zogenaamde Tabernakel. Deze Tabernakel stond na hun vestiging in het latere Jeruzalem op een heuvel. De latere Joodse koning Salomo vond een tent als tempel niet stevig en Godwaardig genoeg. Hij liet de grootste tempel ooit bouwen op wat nu de Tempelberg heet. De Tempel van Salomo heeft een paar eeuwen dienst gedaan als meest heilige plek voor de Joden.

Herbouw Joodse Tempel door Koning Herodes

De Tempel van Salomo is in de loop der eeuwen meermaals aangevallen en uiteindelijk zo goed als gesloopt door de Babyloniërs. Eeuwen later liet de van oorsprong Romeinse koning Herodes een nieuwe tempel bouwen, die minstens zo mooi moest worden als die van Salomo. Hij slaagde hier in en liet een gigantische tempel bouwen op de Tempelberg. De Romeinen onder Titus vernietigden deze tempel voor het grootste deel 70 jaar later alweer. Tot op de westelijke muur van de tempel van Herodes. Die bleef overeind en staat nog altijd overeind: De Klaagmuur in Jeruzalem.

Joodse herdenkingsplaats

Na de vernietiging van de tempel raakten de Joden tegen hun wens in steeds verder verspreid over de aardbol (diaspora). Orthodoxe Joden hopen er nog altijd op dat het hele Joodse volk weer terug komt naar het grondgebied van Israël. Hun wens en gebeden hierover spreken ze uit voor de Klaagmuur. Ook plaatsen Joden briefjes met gebedsteksten en wensen tussen de stenen van de muur.

De andere zijde van de Klaagmuur staat op Moslimgrond. Ook voor hen is de Tempelberg een heilige plaats omdat volgens hun geloof Mohammed vanaf de Tempelberg ten hemel gevaren is. Deze contradictie maakt de Klaagmuur een gedenkwaardige en bijzondere plek voor iedereen die de Klaagmuur bezoekt.

Andere berichten